top of page

TO-VEJS-BØNNEN

En meditationsform, der træner din evne til at lytte

To-vejs-bønnen er en praksis, der stammer fra Oxfordbevægelsen (stiftet af en amerikansk præst i 1921). Nogle af de første AA-ere kom i Oxfordbevægelsen og blev ædru dér. Derfor har Oxfordbevægelsen haft en stor indflydelse på AA’s program til helbredelse af afhængighed, især de 12 trin. AA’s 11. trin lyder: ”Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Ham, idet vi bad om at få at vide, hvad der var Hans mening med os, og om styrke til at udføre den.”

Forberedelse

 • Aftal med dig selv, at du vil praktisere en stille tid i mindst 10 til 20 minutter dagligt i 30 dage.

 • Praktiser To-vejs-bønnen det hver morgen. (Stå tidligere op, hvis det er nødvendigt. Hvis du af en eller anden grund går glip af en morgen, er det okay. Så skal du blot begynde at tælle 30-dages perioden forfra. Hvis du gør dette i 30 dage i træk, vil du sandsynligvis gøre det til din daglige praksis resten af dit liv.)

 • Vælg et helligt rum - et roligt sted -, hvor du kan være alene. Det skal være behageligt og indbydende.

 • Køb en notesbog til at skrive dine tanker ned. Hav den klar, når du begynder.


Praksis

 • Sid i en behagelig, oprejst position.

 • Læs en kort passage fra noget litteratur, der er helligt for dig. Gerne Bibelen, en andagtsbog eller lignende

 • Træk vejret dybt 2 eller 3 gange. Slip alle spændinger og bekymringer ved hvert udadgående åndedræt. (Tilføj evt. andre afslapningsteknikker, bønner eller praksis, du finder nyttige.)

 • Skriv et spørgsmål ned. Et ærligt spørgsmål, der kommer fra et behov, som du virkeligt har. Hvis du har et problem, der bekymrer dig, hvor du har brug for Guds vejledning, så skriv det kort og spørg Gud om vejledning. Her er nogle eksempler på, hvad det kunne være:


 1. Gud, jeg har prøvet at blive clean/ædru før. Fortæl mig, hvad jeg skal gøre, der er anderledes denne gang. (Hvis du allerede er clean/ædru, skal du se på andre afhængigheder eller andre former for adfærd i dit liv, der gør dig ufri, og bede om vejledning i forhold til dem.)

 2. Himmelske Far, jeg føler mig så alene og adskilt fra dig og fra andre. Hjælp mig med at føle dit nærvær.

 3. Far eller Mor, jeg isolerer mig igen. Jeg bevæger mig væk fra min ægtefælle (eller mit barn). Fortæl mig, hvad jeg skal gøre.

 4. Jesus (eller Helligånd eller Min Skaber). Jeg har brug for din vejledning i dag, når jeg står over for _______. Vis mig vejen, så jeg kan gøre din vilje. (Læg mærke til de forskellige navne, der bruges om Gud. Vælg det navn, der føles rigtigt for dig. Hvis du kæmper for at finde et navn, så start med "Ukendte Gud" eller "Gud, hvis du eksisterer.")


 • Skriv nu et udtryk for hengivenhed ned: "Mit barn" eller "Min dyrebare" eller et andet udtryk for hengivenhed, som en kærlig Far-Mor Gud kan bruge, når han/hun taler til sin elskede.

 • Lyt efter Guds stemme. Hvis forbindelsen ikke er der med det samme, og hvis ord ikke kommer til dig, så skal du bruge din fantasi. Du skal først tage bevidst kontakt til Gud. Sig til dig selv: "Hvis Gud skulle tale til mig, er dette, hvad Gud/Kærligheden/Den guddommelig Visdom kunne sige:"_____________

 • Skriv de ord, der kommer til dig. Prøv ikke at redigere dem. Du skal blot lytte og skrive. (Hvis der kommer tanker, som du tror ikke er fra Gud, så skriv dem alligevel ned. Sæt dem i parentes, hvis du vil, og prøv at fokusere på at lytte efter Guds stemme. Med tiden vil du komme til at skelne Guds stemme tydeligere fra egoets hæse stemme).

 • Føl Guds nærvær, når du oplever bevidst kontakt med Gud.

 • Hold op med at skrive, når det bliver anstrengt. Formålet er ikke at skrive side og side ned.

 • Del jævnligt dine skriverier med en sponsor, med en anden person, der også beder tovejsbønnen eller med en åndelig vejleder. Du vil måske opdage, at deres nedskrevne ord indeholder en bestemt åndelig vejledning til dig, eller dine måske til dem.


 • Afprøv din vejledning fra Gud. Klarer den testen? Er dit svar

 1. ÆRLIGT? (Er dette sandt, eller er det en løgn?)

 2. RENT? (Er dette rigtigt, eller er det forkert?)

 3. USELVISK? (Hvordan vil dette påvirke mine medmennesker?)

 4. KÆRLIGT? (Er dette grimt, eller er det smukt?)


 • Følg din vejledning – men kun hvis den består testen! Hvis det er et stort skridt, så tjek med andre, der også lytter til Gud.

To-vejs-bønnen: Tekst
bottom of page