top of page
Nyd naturen

DET KÆRLIGE TILBAGEBLIK
- PÅ EN NY MÅDE

Det kærlige tilbageblik forbliver forfriskende med nye indfaldsvinkler

Hvad er "Det kærlige tilbageblik på dagen"?

Bønnen, som vi kalder for Det kærlige tilbageblik på dagen, er én af de mest spændende og livgivende kristne bønner. Hovedformålet med at lave et dagligt tilbageblik er at skærpe dit blik for, hvor Gud var i din dag, men der er mange sidegevinster ved denne bøn. Den skærper f.eks. også vores opmærksomhed omkring, hvilke drømme og længsler, som vi bærer på, samt omkring mønstre, som vi ubevidst gentager dag efter dag. Bønnen er kort sagt en håndsrækning til at leve mere bevidst og til at blive bedre til at vælge til og fra.


Normalt bedes det kærlig tilbageblik som en aftenbøn, hvor du sammen med Gud ser tilbage på den dag, der er gået. Helt kort fortalt består tilbageblikket af disse 3 elementer:

  • Se tilbage på dagen, der er gået

  • Tal med Gud om noget af det, der er sket, og lyt til hans vejledning

  • Se frem imod dagen i morgen sammen med Gud


De 3 hovedelementer kan varieres i det uendelige. Du kan lave tilbageblikket ud fra en særlig vinkel, som du måske har brug for at få belyst lige her og nu. Ved at kigge efter noget nyt i din dag, får du som regel et nyt svar. Nye tilgange kan være med til, at dit daglige tilbageblik forbliver en livgivende oplevelse for dig. Jeg vil i denne forbindelse anbefale Mark Thibodeauxs bog Reimagining the Examen eller den gratis app af samme navn. Forfatteren giver her 34 forskellige varianter af dagens tilbageblik, hver med sit særlige fokus. Du får herunder 3 forkortede eksempler fra Thibodeaux på alternative måder, som du kan bede det kærlige tilbageblik på dagen på. Prøv dem!


Nye måder at lave tilbageblikket på


Fokus 1: Guds ansigt i dag

1. Se tilbage på din dag og spørg Gud: Hvor så jeg dit ansigt i dag? I hvilke ord eller handlinger fra et andet menneske talte Gud til mig i dag? Nyd øjeblikket, mens du genoplever det.

2. Spørg Gud: I hvilket menneske var jeg i dag ikke i stand til at se dit ansigt? Hvor havde jeg svært ved at elske uden at dømme? Tal med Gud om din oplevelse.

3. Bed Gud vise dig et menneske, som virkelig har brug for at opleve Gud nærvær igennem dig, og bed Gud om det, som du har brug for, for at du kan møde dette menneske åbent og kærligt.


Fokus 2: Min største frygt i dag

1. Se tilbage på din dag og spørg Gud: Hvor spillede frygt en rolle i mine tanker, ord eller handlinger i dag? Vælg det, som du betragter som den vigtigste frygt, og tal med Gud om den. Hvad er det præcis, som du er bange for? Hvilken frygt ligger under frygten? (F.eks.: Jeg er bange for at gøre chefen vred. Under denne frygt ligger endnu en frygt: min frygt for at blive fyret).

2. Tal med Gud om den konkrete frygt. Er den realistisk eller irrationel? Lyt til, hvad Gud har at sige. Hvordan ønsker han, at du skal håndtere frygten? Kan frygten i sidste ende vise sig at være en mulighed for vækst for dig?

3. Se frem imod i morgen og bed Gud om det, som du konkret har brug for, så du kan håndtere frygten (mod, styrke, sindsro?)


Fokus 3: Mine følelser i dag

1. Se tilbage på dagen ud fra de følelser, der spillede en rolle for dig i dag. Hvad følte du, da du vågnede? Og efterfølgende?

2. Vælg den stærkeste følelse i dag og tal med Gud ud fra den følelse. Ledte følelsen dig henimod Gud, eller trak den dig væk fra ham? Hvordan reagerede du på følelsen? Handlede du på den? Hvad ønsker Gud at vise dig igennem din stærkeste følelse i dag?

3. Se frem imod i morgen. Vi ved, at sindsstemninger kun er delvist kontrollerbare, men hvis du kunne vælge én sindsstemning til i morgen, hvad skulle det så være? Glæde? Fred? Mod? Venlighed? Taknemmelighed? Bed Gud om det, der skal til, for at du kan være åben over for denne sindsstemning i morgen.

Det kærlige tilbageblik på en ny måde: About
bottom of page