KURSER OG FOREDRAG


KURSUS I IGNATIANSK ÅNDELIG VEJLEDNING


Dette kursus i åndelig vejledning er tænkt til dig, der har en længsel efter at følges med andre igennem åndelig vejledning, sådan som denne praksis kommer til udtryk i den ignatianske tradition. Kurset er forankret i din egen praksis, og det er sammensat af fagligt input, tid til egen bøn/refleksion

og praktisk træning i åndelig vejledning.


Kurset består af 3 moduler, fordelt over hhv. 2 x 6 og 1 x 8 dage, og det foregår på Ådalen Retræte. Kursusleder er Nick Helm fra England, der er tidligere anglikansk præst med speciale i uddannelse og træning af åndelige vejledere. Til kurset er derudover knyttet et lærerteam af danske åndelige vejledere.


Modul I: 30. maj - 5. juni 2021

Modul II: 28. november - 4. december 2021

Modul III: 11. marts - 20. marts 2022

For tilmelding og yderligere information: www.aadalenretraete.dk

FOREDRAG

I orkanens øje" - Hvad er kristen spiritualitet?

I de sidste årtier har østens spiritualitet været den spiritualitet, som mange i vesten har foretrukket i forsøget på at få den åndelige tørst stillet. I disse år er mange imidlertid ved at genopdage den kristne spiritualitet og de enorme ressourcer, som den rummer, ikke mindst for nutidens menneske.

Dette powerpoint-foredrag giver en forfriskende ny vinkel på den kristne spiritualitet, dens særpræg, fascination og aktualitet.

Pris: kr. 5.000,- + transport (statens høje takst)


”Hvorfor drikker Jeppe? Og hvordan holder han op?”                                                                     

C.G. Jung mente, at sygdommen alkoholismen har påfaldende ligheder med menneskets grundlæggende længsel efter Gud. Der er i begge tilfælde tale om en tørst, der kun kan slukkes af et møde med det guddommelige.

Ønsker du et foredrag med en diakonal vinkel, er dette utraditionelle powerpoint-foredrag om at drikke for meget, et aktuelt og oplagt valg.

Pris: kr. 5.000,- + transport (statens høje takst)


WORKSHOP


"I orkanens øje" - Hvad er kristen spiritualitet?


Denne workshop præsenterer centrale temaer i den kristne spiritualitet og giver spændende smagsprøver på, hvordan den enkelte kan integrere spiritualiteten i sit hverdagsliv.

Pris: 6.000,- + transport (statens høje takst)

 
  • Facebook
  • Twitter

©2021 by Åndelig vejledning. Proudly created with Wix.com