top of page
IMG_0331 (1).JPG

RETRÆTER

"Retræte" betyder tilbagetrækning.  Nogle af de første kristne, ørkenfædrene, søgte Gud ved at leve afsondret i ørkenen, hvor de blev opsøgt af folk, der søgte deres råd. Idag har alle mulighed for at tilbringe kortere eller længere tid i bøn og stilhed for at uddybe deres gudsforhold - ikke for at isolere sig fra verden og dens mange opgaver, men for at få fornyede kræfter og mod til at kaste sig ud i den.

På denne side kan du vælge mellem 4 former for retræter:

(1) En retræte derhjemme (såkaldt "retræte i hverdagen"),

(2) individuelt vejledte retræter på Ådalen Retræte,

(3) det, som vi kalder "Ignatius' Åndelige Øvelser", ligeledes på Ådalen Retræte, samt

(4) Ignatius' Åndelige Øvelser derhjemme med mig som vejleder online

Retræte i hverdagen (fredag d. 12.07. - torsdag d. 18. juli 2024)

Ønsker du en retræte, men har du ikke mulighed for at rejse væk og holde fri, så har du nu mulighed for at holde en "retræte i hverdagen" derhjemme i en uge. Du behøver ikke at holde fri, men kan holde retræte, samtidig med du passer dit hverdagsliv.

Du skal kunne afsætte 20-30 min, dagligt til refleksion/bøn hver dag og have tid til 4 gange i løbet af ugen at have en onlinesamtale på 30 minutter med mig. Jeg vil sparre med dig og give dig materiale, som du kan arbejde med, indtil vi 2 dage efter taler sammen igen.


Datoer:

Fra fredag d. 12. juli til torsdag d. 18. juli 2024.

Du starter din retræte d. 12. juli., og vi har samtaler d. 12., 14., 16. og 18. juli. Vi aftaler individuelt, hvornår vi kan lægge samtalerne, så de kan passe os begge.

Pris:

1.500 kr. (betales senest ved retrætens start d. 12. juli).

Bemærk: Der er kun få ledige pladser på denne retræte!

Få mere information eller tilmeld dig retræten her.


Individuelt vejledt retræte

En individuelt vejledt retræte kan vare alt fra en weekend til 10 dage. Retræten foregår i stilhed, men du har hver dag en samtale med din vejleder, som lytter til dig og ud fra dine erfaringer giver dig tekster, som du kan arbejde med, indtil i ses igen til samtale dagen efter.


De Åndelige Øvelser

De Åndelige Øvelser er en lang retræte, som bygger på Ignatius af Loyolas skrift De Åndelige Øvelser. Formålet med retræten "De Åndelige Øvelser" er at erfare Kristus, komme tættere på ham og at søge og finde Gud i alle ting.


De Åndelige Øvelser varer i sin oprindelige form 30 dage. Du kan enten vælge Øvelserne i deres oprindelige form, eller du kan dele dem op i 3 mindre retræter à 10 dage. Den opdelte udgave kalder vi for "De Åndelige Øvelser i Dele". 

Både den lange 30-dages-retræten og De Åndelige Øvelser i Dele kan du tage på Ådalen Retræte.

Der er imidlertid også en tredje mulighed. Du kan nu også tage De Åndelige Øvelser i Hverdagen. De varer 4 måneder, hvor du derhjemme dagligt mediterer over en tekst og har en ugentlig samtale med mig på Skype. Om De Åndelige Øvelser i Hverdage, se længere nede på denne side.


RETRÆTEKALENDER 2024-2025

  

19.-30. januar 2024

Ignatius' Åndelige Øvelser del 1, 2, eller 3 med et dansk vejlederteam.

Du har også mulighed for at tilmelde dig en individuelt vejledt retræte, med varighed efter eget ønske,

i denne periode.

Sted: Ådalen Retræte. 

16.-27. august 2024

Ignatius' Åndelige Øvelser del 1, 2, eller 3 med et dansk vejlederteam.

Du har også mulighed for at tilmelde dig en individuelt vejledt retræte, med varighed efter eget ønske,

i denne periode.

Sted: Ådalen Retræte. 

21.08.-23.09. 2025

Ignatius' Åndelige Øvelser i fuld længde med et dansk vejlederteam.

Sted: Ådalen Retræte. 

 

For yderligere oplysninger og tilmelding: www.aadalenretraete.dk

 

 ​

Retræter: Services
Retræter: Billede
Billede af Dylan Ferreira

DE ÅNDELIGE ØVELSER I HVERDAGEN

Tag De Åndelige Øvelser i din dagligstue

Har du lyst til at tage Ignatius' Åndelige Øvelser, men ikke har mulighed for at afsætte 30 eller 3 x 10 dage væk fra hjemmet, så har du nu mulighed for at tage De Åndelige Øvelser derhjemme. Allerede Ignatius selv var opmærksom på muligheden for at deltage i De Åndelige Øvelser på alternative måder, tilpasset din helt særlige livssituation.

De Åndelige Øvelser i Hverdagen strækker sig over 4 måneder (17 samtaler). Hver uge har du en vejledningssamtale med mig på op til 1 times varighed på Skype. Jeg vil fra uge til uge give dig tekster, som du skal reflektere og meditere over. Du skal være indstillet på at afsætte mindst 35 min. om dagen til dette, for at få maksimalt udbytte ud øvelserne.


De Åndelige Øvelser i Hverdagen kan påbegyndes året rundt efter aftale.

Du kan læse lidt om, hvordan det opleves at tage De Åndelige Øvelser i Hverdagen her.


Pris: kr. 8.000,-

Beløbet betales ved retrætens start.


bottom of page