top of page

CENTRERENDE BØN


Thomas Keating: Åbent sind, åbent hjerte. En indføring i centrerende bøn 

Boedal, 2010

192 sider

Klassikkeren, som Thomas Keating skrev i 1986. Dette er 'grundbogen' i centrerende bøn.

M. Basik Pennington: Centering Prayer. Renewing an Ancient Christian Prayer Form

Image Books, 1982

260 sider

Endnu en klassiker fra én af de første til at beskæftige sig med centrerende bøn. Forfatteren henviser til den tidligste kristne meditation i sin pædagogiske fremstilling af den centrerende bøns metode.

David Frenette: Giv slip. Om centrerende bøn og hvilen i Gud

Boedal, 2017

288 sider

Dette er den mest omfattende bog om centrerende bøn, som ikke er fra Thomas Keatings egen hånd. David Frenette forklarer centrerende bøn i forhold til kontemplation og giver forslag til, hvordan du kan finde din egen måde at praktisere centrerende bøn på, alt efter om du er et auditivt, visuelt eller kinæstetisk menneske.

Cynthia Bourgeault: Det vågne hjerte. Centrerende bøn og indre opvågnen

Boedal, 2012

207 sider

Cynthia Bourgeault er nok den mest kiendte forfatter til bøger vedr. centrerende bøn, ved siden af Thomas Keating selv. I denne bog forklarer hun bl.a. den centrerende bøns psykologi og "det vågne hjerte", dvs. evnen til at være fuldt engageret og nærværende med alle sider af sig selv, både i forhold til Gud og i forhold til den situation, som man befinder sig i.

Thomas Keating: Foundations for Centering Prayer and the Christian Contemplative Life 

Continuum, 2009

362 sider

En samling af de 3 mest populære bøger fra Thomas Keatings hånd: Open Mind, Open HeartInvitation to Love og The Mystery of Christ.

Thomas Keating med Tom S.: Divine Therapy & Addiction. Centering Prayer and the Twelve Steps

Lntern Books, 2009

224 sider

Med udgangspunkt i de 12 trin forklarer centrerende bøns *far', Thomas Keating, igennem samtaler med Tom S., hvordan centrerende bøn kan være en del af processen i forbindelse med mønsterbrydning og det at komme sig af en afhængighed.

Centrerende bøn: Tekst
bottom of page