top of page

 CENTRERENDE BØN

Centrerende bøn er en metode, som er opfundet af den amerikanske cisterciensermunk Thomas Keating. Metoden kan for nogle være et redskab og en hjælp til at finde stilheden og slippe tankerne. Centrerende bøn bør ikke stå alene, men kan være et supplement til anden bøn, eksempelvis mediterende bibellæsning (lectio divina og imaginationsmetoden).


Formålet
Hvad er formålet med at  blive tanketom? Det gamle Testamente gør det klart, at Gud ikke skal søges i tomheden, da han har åbenbaret sig (Es. 45,18-19). Der findes imidlertid bøn hinsides ord. Af og til kan vi have svært ved at udtrykke, hvad vi ønsker over for Gud, men her kan Gud tage over og selv bede i os. "For hvordan vi skal  bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje" (Rom. 8,26).
Målet med centrerende bøn er altså ikke tomhed, men bevidst at søge den treenige Guds nærvær i os (Johs. 14,23). Centrerende bøn er kort sagt blot at være i Guds nærvær.

Folkene bag centrerende bøn lægger vægt på, at frugten af  denne bøn er ikke er store, mystiske oplevelser i bønnen. Målet er blot samvær. Frugten findes i hverdagslivet. I starten ser det ud til, at vi afskærer os fra verden og isolerer os i bønnen. Men efterhånden, som den stille tid sammen med Gud bliver en fast del af livet, forlader vi ikke verden og går afsides, men lever mere og mere ud fra bønnen. Bønnen bliver ikke primært noget, vi går ud til, men mere noget, som vi tager udgangspunkt i. 


Metoden
1. Vælg som det første et ord, som symboliserer din længsel i forhold til Gud. Ordet kan være "Gud", "Far", "Mor", "fred" eller lign. Er det nemmere for dig, kan du evt. vælge et enkelt indre billede, som symboliserer din længsel.

2. Sæt dig behageligt og med lukkede øjne i nogle minutter. Tænk på dit ord eller billede.

3. Hvis du bliver forstyrret af diverse tanker - og det bliver du! -, så vend stille og roligt tilbage til dit ord/billede uden anstrengelse.

4. Når din bønstid er forbi, så bliv siddende i et par minutter og tag på denne måde atmosfæren af stilhed med dig tilbage til dit aktive liv.

Centrerende bøn varer 20 minutter, og kan med tiden forlænges til 30 minutter eller mere. Det anbefales at bede denne bøn to gange dagligt, morgen og sen eftermiddag/tidlig aften.


Ønsker  du at læse mere om centrerende bøn, så se hjemmesiden www.contemplativeoutreach.org

Centrerende bøn: Tekst
bottom of page