04-10-2019

Vær bevidst!

Den græske filosof Sokrates blev af staten anklaget for at fordærve ungdommen ved at opfordre den til at hengive sig til filosofi og eftertænksomhed. Da han stod foren domstolen, holdt han sin berømte forsvarstale, og sagde blandt andet: ”Det uovervejede liv er ikke værd at leve…”. Med dette mente Sokrates, at et liv, præget af hovedløse rutiner, uden nogen refleksion over retning og ønsker, savner substans og indhold. At et liv, uden bevidsthed omkring, hvem jeg er, hvad jeg laver, og hvor jeg er på vej hen, er et tomt liv.

Sokrates er blevet moderne. ”Bevidsthed” er et nøgleord i dag. Mange dyrker mindfulness, som skal øge det bevidste nærvær og opmærksomheden på det, som man er i gang med lige nu og her. Nærvær i nu-et er vigtigt, men vi har også brug for at blive bevidste om det, som har været. Vi har brug for at se tilbage på og ’lukke’ dagen, når den er ved at være slut. At få de vigtigste begivenheder på plads i vores bevidsthed og i vores krop.

Der er flere fordele ved at se tilbage på dagen, når den er ved at være gået. For det første vil vi opdage, hvilke hændelser og mennesker, der virkelig var livgivende for os, og hvilke, der måske kun var det på overfladen. For det andet vil vi efterhånden blive i stand til at gennemskue, hvilke adfærdsmønstre, vi har en tendens til at gentage. Gode såvel som ødelæggende mønstre.

Anonyme Alkoholikere praktiserer et dagligt tilbageblik på den forgangne dag som en del af de 12-trin. 10. trin lyder således: ”Vi fortsatte vor selvransagelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks”. Alkoholikeren i helbredelse er nødt til dagligt at sikre sig, at han eller hun stadig er på rette spor, for at undgå at falde tilbage i gamle mønstre og tilbagefald. Også jesuitternes grundlægger Ignatius af Loyola (1491-1556) ser ideen i en lignende praksis. I sine Åndelige Øvelser præsenterer han ”kærlige tilbageblik på dagen”, som er beskrevet under ”Hvad er bøn” på denne hjemmeside.

Bruger vi 10-15 minutter til ved dagens afslutning at lave det kærlige tilbageblik på dagen, bliver vi bevidste omkring det, som man kan kalde ”vores hjertets bevægelser”. Hvilke tilskyndelser havde jeg i dag? Hvordan handlede jeg på dem? Hvad gjorde det ved mig og ved andre? Hvad var livgivende? Hvad var ikke livgivende? Vænner vi os til denne praksis, og bruger vi lidt tid på den dagligt, bliver vi stadig bedre i stand til at skelne mellem, hvad vi skal sige ja til, og hvad vi skal sige nej til.

Det kærlige tilbageblik på dagen er meget fleksibelt og kan tilpasses din dag. Du kan lave det, når du vil, og hvor du vil. Lav det, når du venter på bussen. Eller i bruseren. Når du lufter hunden, eller i kaffepausen. Du bestemmer selv. Men gør det!