09-02-2019

Hvad er meningen?

Den østrigske læge Viktor Frankl sad i koncentrationslejr under 2. verdenskrig. Her gjorde han den afgørende erfaring, at selv forfærdelige hændelser i livet kunne være meningsfulde. Oplevelserne fra koncentrationslejren viste Frankl, at det ikke bare de smukke og gode oplevelser i livet, som mennesker er i stand til at finde en mening i, men også smerten og lidelsen. Menneskets søgen efter mening er en så stor drivkraft i dets liv, at mennesket bliver modløst og frustreret, hvis det fratages muligheden for at finde en mening.

Det moderne erhvervsliv har efterhånden fået øjnene op for, hvor fundamentalt et meningsfyldt liv er. Filosoffen og lederen Morten Albæk skrev sidste år bogen Ét liv, én tid, ét menneske. Hvordan vi glemte at leve et meningsfyldt liv. Her nævner han 4 ’motorer’, som skal være til stede, hvis vi skal føle, at arbejdet giver mening til vort liv. Arbejdet skal have: (1) Et formål, som giver mening for den enkelte, (2) et miljø, som tiltrækker medarbejderne, og etablerer et tilhørsforhold til arbejdet, (3) tilbud om personlig udvikling, der ikke nødvendigvis er det samme som efteruddannelse, og (4) et lederskab, der er i stand til at skabe gode rammer for, at de tre første motorer kan fungere godt.

Også i kirken taler vi om at finde en mening med og i livet, og vi kalder det for noget bestemt. Vi kalder det for ”Guds vilje”. Måske bryder vi os ikke om begrebet ”Guds vilje”, fordi vi altid har troet, at Guds vilje handler om noget, som står i modsætning til vore egne drømme og håb. Sådan forholder det sig imidlertid ikke.

Ignatius af Loyola (1491-1556) taler om, at der er et sammenfald mellem Guds vilje og vort hjertes dybeste drømme og længsler. Finder vi vores inderligste drøm, så finder vi også Guds vilje for os. Derfor er det vigtigt, at vi ikke fejer drømme og længsler ind under gulvtæppet som ligegyldige. De er vigtige elementer til at finde mening i livet, og vi skal kigge på dem sammen med Gud. Finder vi vores egen dybeste længsel, så finder vi Guds meningsfyldte drøm for os. Den indeholder et formål med vort liv og vore dage. Den giver os et stærkt tilhørsforhold til andre mennesker og til vores skaber, og den lader os udvikle og udfolde os som dem, Gud har skabt os som, med hver vores evne og potentiale. Finder vi Guds drøm i vores drøm, så har vi fundet meningen.