Retræter 2017

25. august - 28. september 2017

Ignatius' Åndelige Øvelser

Ådalen Retræte tilbyder Ignatius' Åndelige Øvelser med et dansk vejlederteam under supervision af Karen Eliasen, St. Beunos, England.

Du kan enten deltage i De Åndelige Øvelser i deres fulde form à 30-dage, eller du kan tage retræten over 3 gange à 10 dage, hvoraf de første er d. 25.08.-05.09. 2017.

For yderligere oplysninger se www.aadalenretraete.dk