Når en lille én er én for meget

Afhængighed er af WHO anerkendt som en hjernesygdom, betegnet "Afhængighedssyndromet". Kun de allerfærreste formår at stoppe sygdommens greb om deres liv uden hjælp udefra.

 

Man kan være afhængig af 'fysiske' stoffer som alkohol, piller, hash eller mad, men lige så vel af en bestemt adfærd såsom spil, sex, arbejde eller internettet. Listen kan fortsættes i det uendelige.

 

Fælles for al afhængighed er, at det at stoppe ikke er et spørgsmål om viljestyrke. Du kan have den største viljestyrke i verden på alle mulige områder i dit liv, og alligevel vil du ikke være i stand til at stoppe din selvdestruktive afhængighed. I dette misforhold mellem, hvad du vil (du ønsker at stoppe) og hvad du kan (du kan ikke stoppe), består sygdommen afhængighed.

 

Jeg er uddannet i kognitiv misbrugsterapi fra Kognitivt Center Sjælland og tilbyder ud fra et anerkendt kognitivt-terapeutisk grundlag samtaler, der kan hjælpe dig med at afklare din situation og dine ønsker.

 

Jeg har 100% tavshedspligt. Jeg fører ikke journal, og der bliver intet indberettet til nogen myndighed. Ønsker du det, kan du henvende dig til mig anonymt. Send en besked via Kontakt.