Denne metode er udviklet af sognepræst og psykolog Lene Højholt og er bl.a. præsenteret i hendes bog Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet (Borgen 2006, s. 339ff.) Fremgangsmåden er flg.:

1. Læs teksten langsomt flere gange, indtil du husker den.

2. Læg teksten væk og påbegynd imaginationen. Her skal du uden anstrengelse se scenen udspille sig for dit indre blik. Lad ikke dine tanker styre, hvad der skal ske, men slap af og lad teksten føre dig hen til det, der af én eller anden grund fanger din interesse idag.

3. Dvæl ved det, der vækker din opmærksomhed, og fordyb dig i det. Følelser kan her vækkes og erindringer fra dit eget liv komme op og gøre teksten aktuel. Vækkes der ikke noget i dig, kan du i stedet spørge dig selv, hvorfor lige denne detalje tiltrækker din opmærksomhed.

4. Læs teksten igen med Jesus som fokus. Vær i Jesu nærhed og prøv at se hændelsen fra hans perspektiv. Dette sidste skridt kan give læsningen sin mystiske dybde.